Levering

Verzenden & Retouren

Minimale order
Voor kleinere afname en afnamen minder dan de op deze site vermelde bestel-eenheden kunt u altijd terecht bij onze vestigingen in TICA Aalsmeer (www.tica.nl) en Trends&Trade Venlo (www.trendstrade.nl). Let op: Op deze vestigingen gelden tevens minimale afnamen, controleer de voorwaarden.
Voor verzending van uw bestellingen via deze site dient u altijd netto minimaal EUR 175,00 ex BTW te orderen, waarbij bovendien geldt dat wij allleen afzenden vanaf een minimale netto factuurwaarde van EUR 150,00.
[Eventuele back-orders kunnen dus alleen verzonden worden indien zij in totaliteit meer dan EUR 150,00 bedragen, danwel door de klant met een aanvullende order worden opgehoogd.] Indien u besteld in de afdeling LH Fashion, is het minimum orderbedrag daar EUR 125,00.

Producten die voorradig zijn streeft Lighthouse Trading binnen 3 werkdagen te verzenden.

Mocht het zo zijn dat door het niet voorradig zijn van producten de leveringstijd zal worden overschreden, krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht.

Opdrachten die via Bank/Giro worden geplaatst, verzenden wij op de eerste werkdag nadat uw betaling op rekeningnummer: 9187925 t.n.v. Lighthouse Trading bv is ontvangen.

IBAN/BIC 
IBAN Nummer: NL88INGB0009187925
Swift INGBNL2A
IBAN Naam begunstigde: Lighthouse Trading bv (te Rotterdam, Nederland)

De levertijd van de bestelde en betaalde artikelen bedraagt uiterlijk 5 werkdagen ingaande op de dag van de ontvangst van de betaling en bij bestelling onder rembours op de eerste werkdag na de besteldatum. Lighthouse is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen en fouten van verzendbedrijven die zij inschakelt. Indien de levertijd van bestelde (nog-onbetaalde) artikelen langer zal duren dan 10 dagen, zal Lighthouse Trading de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant altijd dit niet-direct-leverbare orderbestanddeel opschorten of annuleren. Indien de klant accoord gaat, gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Eventuele gedane betalingen op geheel of gedeeltelijk niet leverbare artikelen worden in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 7 werkdagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.

De bezorgtijd hangt af van de manier van bezorgen (standaard of onder rembours) en het land waar de bestelling naar toe gaat.

Bezorgkosten
Voor verpakken en verzenden hanteren wij altijd een tarief van EUR 12,50 per levering. Voor verzending naar België/Duitsland geldt een standaard tarief van EUR 25 per levering. Voor verzendingen naar andere landen wordt altijd tegen kostprijs verzonden.

Retouren, defecten & manco’s
Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit dan binnen 72 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan support@lighthouse-trading.nl (i.g.v. schade begeleid door relevante foto's). Retourzenden alleen na email overleg met en accoord van Lighthouse Trading.

Wij kunnen helaas geen grote coulance meer betrachten buiten de 72uurs-periode. Daarom is het van groot belang dat u ook gesloten stuks verpakkingen toch opent en controleert op mogelijke onvolkomenheden.
Verantwoordelijkheid voor latere meldingen van eindgebruikers (uw klant), die hebben geconstateerd dat een product niet in orde bleek bij levering, ligt derhalve altijd bij u als wederverkoper, kosten voor vervanging en transport kunnen niet op Lighthouse Trading bv worden verhaald.